The best data - based overview of EU politics

List of MEPs

Member State

European political group

National party

15 MEPs from Denmark , All groups and All Parties

Loading data, please wait...
Name European political group Member State National Party Status
Margrete AUKEN
Greens/EFA Denmark Socialistisk Folkeparti Active
Asger CHRISTENSEN
REG Denmark Venstre, Danmarks Liberale Parti Active
Niels FUGLSANG
S&D Denmark Socialdemokratiet Active
Søren GADE
REG Denmark Venstre, Danmarks Liberale Parti Active
Jeppe KOFOD
S&D Denmark Socialdemokratiet Inactive
Peter KOFOD
IDG Denmark Dansk Folkeparti Active
Morten LØKKEGAARD
REG Denmark Venstre, Danmarks Liberale Parti Active
Karen MELCHIOR
REG Denmark Det Radikale Venstre Active
Kira Marie PETER-HANSEN
Greens/EFA Denmark Socialistisk Folkeparti Active
Morten PETERSEN
REG Denmark Det Radikale Venstre Active
Display records